Luther’s levensverhaal

In Sliedrecht wordt, net als over heel de wereld, deze weken veel aandacht gegeven aan Maarten Luther. En terecht. En dan niet zozeer om zijn persoon, maar wat hij in gang gezet heeft dat van blijvende betekenis is voor christenen en voor de kerk. Toch is het wel belangrijk om eens nader met hem kennis te maken als persoon. Waar ging het hem om? Hoe is zijn levensweg geweest? Welke weg is de Heer met hem gegaan?
Na de avonddienst van volgende week zondag 5 november in de Maranathakerk hoopt ds. G.J. Mink aan de hand van door hem op locatie gemaakte foto’s (onder meer in het Oosten van Duitsland en in Rome) een beamerpresentatie te houden over het leven van Luther. Na de dienst drinken we een kopje koffie of thee en dan gaan we in de grote zaal van start. Dat zal om ongeveer om 19.30 uur zijn. Ik hoop dat velen zullen komen. Neem ook gerust eens iemand anders mee.