Maandagavond Gesprekskring

Een nieuw seizoen maandagavondgesprekskring. Opnieuw willen we samen leren van onze Hemelse Vader. Dit seizoen zullen we een aantal Bijbelstudies doen over discipelschap. We maken daarbij gebruik van het boekje wat je/u van AK heeft ontvangen, “In Zijn spoor”. De eerste keer zal dat zijn: bekeren, met andere ogen naar onze Heiland kijken.
Als je wilt aanschuiven, weet je meer dan welkom. Al heb je nooit een kring bezocht of wanneer het ooit wel het geval was. In een huiselijke sfeer samen te groeien in geloof, hoop en liefde. Een plek met ruimte voor gebed, lied en voor elkaar.
Peter en Marleen van Wijk zetten hun deur voor je open.
Op Maandag 13 oktober 19:45. Adres: Kraal 33. Voor meer informatie kan je bellen of mailen.

Hans van der Weijde, tel 420130, weijdeh@worldonline.nl