Maandagavond Gesprekskring

Maandagavond Gesprekskring

Op maandagavond 10 november hopen we als gesprekskring weer samen te komen. We vervolgen onze bijbelstudie over discipelschap en zullen deze avond met elkaar nadenken over de roep van de Heere Jezus om Hem te volgen. Ter voorbereiding op de avond kunt u/jij hoofdstuk 2 uit het (door de AK aangereikte) boekje “In Zijn spoor” lezen.
Voor een ieder – juist ook voor hen die stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten – staat de deur deze avond vanaf 19:45 open bij de familie Van der Vlist, Koningsweer 5. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar te groeien in het geloof door te luisteren, te delen, te zingen en te bidden. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).