Maandagavond Gesprekskring

Op maandagavond 12 januari hopen we als gesprekskring weer samen te komen. Rondom het geopende Woord vervolgen we onze bijbelstudie over discipelschap. Deze avond zullen we met elkaar nadenken over de oproep van de Here Jezus om in Zijn voetsporen elke dag zelf het kruis op te nemen en achter Hem aan te dragen. In Mattheüs 16:24 lezen we dat Hij tot Zijn discipelen zegt: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen”. Ter voorbereiding op de avond kunt u/jij hoofdstuk 4 uit het boekje “In Zijn spoor” van ds Van der Veen lezen.
Een ieder – juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten – is deze avond vanaf 19:45 van harte welkom bij Martijn en Hetty Vermaas, Rembrandtlaan 185. In huiselijke sfeer hopen we samen God te dienen, elkaar te bemoedigen en te groeien in het geloof. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).