Maandagavond Gesprekskring

Maandagavond Gesprekskring
Op maandagavond 9 maart hopen we als gesprekskring weer samen te komen. Rondom het geopende Woord vervolgen we onze bijbelstudie over discipelschap. Deze avond zullen we met elkaar nadenken over bidden. In Lucas 22:46 lezen we dat de Here Jezus tot zijn discipelen zegt: ‘Sta op, en bid.’ Hij staat zelf voortdurend in contact met Zijn hemelse Vader en heeft een intens en intiem gebedsleven. De Here Jezus bidt niet alleen met Zijn discipelen, maar Hij bidt ook voor hen. Hij is de biddende Hogepriester. Het is ook voor ons persoonlijk gebedsleven een stimulans om samen met anderen te bidden.
Ter voorbereiding op de avond kunt u/jij hoofdstuk 6 uit het boekje “In Zijn spoor” van ds Van der Veen lezen.
Een ieder – juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten – is deze avond vanaf 19:45 van harte welkom bij Margriet Willemsen, Beugelaar 3. In huiselijke sfeer hopen we samen God te dienen, te bidden, elkaar te bemoedigen en te groeien in het geloof. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).