Maandagavond Gesprekskring

Op maandagavond 9 februari hopen we als gesprekskring weer samen te komen. Rondom het geopende Woord vervolgen we onze bijbelstudie over discipelschap. Deze avond zullen we met elkaar nadenken over eenvoudig leven. De Here Jezus geeft ons het beste voorbeeld van een eenvoudige levensstijl. Hij spoort ons aan Hem hierin na te volgen. Hij waarschuwt voor de macht van het geld en voor de gevaren van rijkdom. Gods genade is voor ons genoeg en maakt ons tot tevreden mensen. Ook Paulus mocht dit ervaren. Toen de Here Jezus in zijn leven kwam opende dit zijn ogen voor zijn geestelijke armoede en tegelijkertijd opende de Heilige Geest zijn ogen voor de geestelijke rijkdom van de Here Jezus. Hij schrijft aan de gemeente van Filippi: “Ik heb geleerd tevreden te zijn” (4: 11). Ter voorbereiding op de avond kun(t) u/jij hoofdstuk 5 uit het boekje “In Zijn spoor” van ds. Van der Veen lezen. Een ieder, juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten, is deze avond vanaf 19.45 uur van harte welkom bij Vincent en Margareth Spijkers, De Genestetstraat 50. In huiselijke sfeer hopen we samen God te dienen, elkaar te bemoedigen en te groeien in het geloof. Voor meer informatie kun(t) u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).