Maandagavond Gesprekskring

‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Als gesprekskring hopen we maandagavond 15 februari gezamenlijk deze zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan.
We stellen de komende drie kringavonden de vraag: ‘Wie is God?’ We leren Hem kennen in drie vormen. In hoofdstuk 6 (van het boekje ‘Geloven in méér’) maken we allereerst kennis met God de Vader.
Een ieder is deze avond van harte welkom! Juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten . Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Lanser, Troelstralaan 10. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).