Maandagavond Gesprekskring

‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Als gesprekskring hopen we maandagavond 18 april gezamenlijk de zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. Wie is God? We leren Hem kennen in drie vormen. Tijdens de laatste twee kringavonden lazen en spraken we over God de Vader en God de Zoon.
Hoofdstuk 8 (van het boekje ‘Geloven in méér) gaat over God de heilige Geest. Hij komt in mensen wonen om ze van binnenuit te vernieuwen. Hij is ín ons.
Een ieder is deze avond van harte welkom! Juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten . Vanaf 19:45 staat de deur open bij de Spijkers, De Genestetstraat 50. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).