Maandagavond Gesprekskring

‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Als gesprekskring hopen we maandagavond 14 maart gezamenlijk deze zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. Wie is God? We leren Hem kennen in drie vormen. Tijdens ons laatste samenzijn lazen en spraken we over God de Vader. Hoofdstuk 7 (van het boekje ‘Geloven in méér) gaat over God de Zoon. Hij kwam in de wereld om ons te verlossen. Hij is dicht bij ons, mét ons. Een ieder is deze avond van harte welkom! Juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten. Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Muilwijk, Wilhelminastraat 13 te Hardinxveld-Giessendam. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kun(t) u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (0184420130 of weijdeh@worldonline.nl).