Maandagavond Gesprekskring

‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Als gesprekskring hopen we maandagavond 23 mei gezamenlijk de zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. Tijdens de laatste kringavonden was onze blik gericht op God, Vader, Zoon en heilige Geest. We schakelen nu door naar de volgende fase: terug naar onszelf. We zullen ontdekken dat geloven in God ons leven zal beïnvloeden. Jezus zal meer zichtbaar worden in ons doen en laten. Hoofdstuk 9 (van het boekje ‘Geloven in méér) staat stil bij het begrip nederigheid, een bijbels woord dat allerlei vragen oproept. Een ieder is deze avond van harte welkom! Vanaf 19:45 staat de deur open bij de familie Redelijkheid, De Wiel 216. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).