Maandagavond Gesprekskring

Als gesprekskring hopen we maandagavond 12 maart gezamenlijk de zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. We doen dit aan de hand van het boekje
“De hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd” van het EW. Tijdens eerdere kringavonden hebben we van Petrus geleerd wie wij als christenen zijn: vreemdelingen, een levende hoop, heilig en priesters. Maar wat betekent dat in de
praktijk van het leven? In de volgende hoofdstukken gaat het over de opdracht die christenen hebben midden in de samenleving. Zo bespraken we al de overheid en werk. Maandag komt hoofdstuk 8 aan de orde: Liefdesrelaties.
Een ieder is deze avond van harte welkom! Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Spijkers, De Genestetstraat 50. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis.
Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Martin Boelen (tel. 0184 418355, martin.annethea@hetnet.nl).