Maandagavond Gesprekskring

Als gesprekskring hopen we maandagavond 16 april gezamenlijk de zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. We doen dit aan de hand van het boekje ‘De hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd’ van het EW. Tijdens eerdere kringavonden hebben we van Petrus geleerd wie wij als christenen zijn: vreemdelingen, een levende hoop, heilig en priesters. Ook wat dit betekent in de praktijk van het leven. We spraken over de opdracht die christenen hebben midden in de samenleving (overheid, werk en liefdesrelaties). In de volgende hoofdstukken gaat het over de hoop die in ons leeft. Maandag komt hoofdstuk 11 aan de orde: de hoop van de doop (1 Petrus 3: 18-22). Een ieder is deze avond van harte welkom! Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie De Bruin, Vogelenzang 15. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Martin Boelen, 0184418355, martin.annethea@hetnet.nl.