Maandagavond Gesprekskring

Op maandagavond 25 januari hopen we als gesprekskring weer samen te komen.
We vervolgen onze bijbelstudie over discipelschap en zullen deze avond met elkaar nadenken over de vraag die in de het boekje wordt gesteld: ‘Kun je God vertrouwen?’
Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Abram (Gen. 12:1-9). Ter voorbereiding
op de avond kunt u/jij hoofdstuk 5 uit het boekje “Geloven in méér” lezen.
Een ieder is deze avond van harte welkom! Juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten . Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Willemsen, Beugelaar 3. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar te groeien in het geloof door te luisteren, te delen, te zingen en te bidden. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).