Maandagavond Gesprekskring

Als gesprekskring hopen we maandagavond 8 april a.s. gezamenlijk de zoektocht, rondom het geopende Woord, weer aan te gaan. We doen dit aan de hand van het boekje “Uw dienaar luistert”. Hierin volgt ds. W.J. Westland de bijbelse persoon Samuël. Deze profeet groeit op in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo houden de priesters hun eigen normen erop na. Ondanks alles laat God Zijn trouw schitteren. Samuël wordt door God geroepen om Zijn woorden door te geven. We leren van Samuël om gehoorzaam te luisteren naar God, ook al is de weg die God gaat voor ons soms moeilijk te volgen. Maandag komt hoofdstuk 6 aan de orde: Ongehoorzaamheid van koning Saul (1 Sam. 15:1-3 /7-23). Een ieder is deze avond van harte welkom! Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Willemsen, Beugelaar 3. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan om zo te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Martin Boelen (tel. 418355, martin.annethea@hetnet.nl). De overige data (onder voorbehoud) zijn: 6 mei en 10 juni.