Maandagavond Gesprekskring

Wil je graag verder gaan met je geloof? Heb je behoefte aan geloofsopbouw en verdieping? Zou je graag antwoorden vinden op vragen waar je al een tijd mee rondloopt? Vind je het prettig om in een ongedwongen sfeer bij elkaar te komen?
Dan is de maandagavond gesprekskring iets voor u/jou. Deze kring komt maandelijks bij elkaar, afwisselend bij de deelnemers thuis en richt zich met name op geloofsgroei en gemeenschapsopbouw. Met als leidraad een jaarlijks gekozen boekje (dit jaar de ‘Gewone Catechismus’) doordenken we met elkaar een bijbels thema, bespreken wat dit betekent voor ons leven van alle dag en delen we ervaringen met elkaar. Ook is er ruimte om met elkaar te zingen en te bidden. Een ieder – juíst ook degenen die nog niet eerder aansloten – is maandag 18 november a.s. van harte welkom! Vanaf 19:45 uur staat de deur open bij de
familie De Jong, Prof. Kamerlingh Onneslaan 183. Voor meer informatie kunt u/jij
contact opnemen met Martin Boelen (tel. 418355, martin.annethea@hetnet.nl).
De overige data zijn (onder voorbehoud): 9 december, 13 januari, 10 februari, 9
maart, 20 april, 18 mei en 14 juni.