Maandagavond Gesprekskring

De Tien Geboden beginnen dat de Here God eerst iets over zich zelf zegt:
Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
Wat zou God ons hiermee willen laten zien? Want dit is toch niet een gebod?
Dit is één van de vragen waar we samen een antwoord op hopen te vinden.
Wil je meedenken? Weet je/u van harte welkom bij Piet en Mieke Batenburg,
Kroonstraat 10.
Maandagavond 4 november om 19:45. Voor meer info Hans vd Weijde , tel 420310
of weijdeh@worldonline.nl.