Maandagavond Gesprekskring

Maandag 17 april  hopen we als kring weer samen te komen. Vanaf 19.45 uur staat de deur open bij de familie Van Wijk, Kraal 33. Onze leidraad voor het seizoen 2022-2023 is de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waarin allerlei voor ons nog steeds actuele thema’s de revue passeren. Als hulpmiddel hanteren we het boekje ‘Onwijs rijk’ van ds. Gunnink.
Een ieder – juíst ook degenen die nog niet eerder aansloten – is van harte welkom! Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Martin Boelen, 0184-41 83 55,
martin.annethea@hetnet.nl.
De volgende kringavonden worden gehouden op: 15 mei en 12 juni 2023.