Maandagavond Gesprekskring

De werkelijke strijd in jouw en mijn leven is de geestelijke strijd. Die begon bij Eva en raast nog steeds voort. Satan fluistert iets in je oor, waarna je gaat denken over wat jij wilt, wat jij verdient, wat jij nodig hebt en waar je per slot van rekening “ recht “ op hebt.
Het 7de gebod: “gij zult niet echtbreken”.
Bij Jeannette Kroon slaan we onze Bijbels open om te lezen over een liefdevol beschermend “ hekwerk” om het huwelijk. Iets wat God zelf gegeven heeft en zo naar verlangt maar ook helaas zo veel pijn kan doen.

Maandag 7 April, 19:45 uur. Prof van’t Hoffstraat 34. Wil je aanschuiven of meer informatie? Hans van der Weijde 0184420310 of weijdeh@worldonline .nl