Maandagavond Gesprekskring

Het achtste gebod: “ Gij zult niet stelen”. Logische toch dat je dat niet doet als kind van de Vader en toch vond diezelfde Vader het nodig dat het als gebod neergezet moest worden.
Wel eens nagedacht over een reden?
Zou het voor de bescherming van de benadeelde zijn of voor juist mij zelf als kind van de Vader?
Samen willen we nadenken over de drijfsfeer om te stelen.
Is het begeerte? Is het gebrek aan vertrouwen? Is het misschien wel noodzaak?Welke drijfveer ook. Wat zegt het over hoe we ons leven in die twee Vader handen durven leggen.
Hetty en Martijn Vermaas zetten deze keer hun huis open voor je/u. Welkom op maandagavond 12 mei vanaf 19:45. Rembrandtlaan 185 . Voor meer info: weijdeh@worldonline.nl , tel 420130, Hans.