Maandagavondgesprekskring

Op maandagavond 14 december hopen we als gesprekskring weer samen te komen. Het thema van dit seizoen is ‘Geloven in méér’. Rondom het geopende Woord hopen we deze avond met elkaar op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag ‘Wie is God?’.
Ter voorbereiding kun(t) u/jij hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Geloven in méér’ (van het Evangelisch Werkverband) lezen. Een ieder – juist ook degenen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of durven zetten – is deze avond vanaf 19.45 uur van harte welkom bij Peter en Marleen van Wijk, Kraal 33. In huiselijke sfeer hopen we samen God te dienen, elkaar te bemoedigen en te groeien in het geloof. Voor meer informatie kun(t) u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 0184420130, weijdeh@worldonline.nl).