Maandagavondgesprekskring

Maandagavond Gesprekskring
Ben jij/u op zoek naar plaats om samen te luisteren en te zoeken naar Gods Liefde?
Misschien mag dat op deze kring zijn. Samen kijken we dit seizoen naar de Tien Geboden
aan de hand van ”Weerspiegelingen van Gods Liefde”.
Ervaren we de Geboden als streng, bekrompen, koud en beknellend of juist Gods
liefde en zorg voor jou en mij.
Weet je van harte welkom want er is een stoel voor je /u vrij.
Maandag 7 oktober a.s. bij Peter & Marleen van Wijk, Kraal 33, 19.45 uur.
Meer informatie? Bel of mail met Hans van der Weijde (420310 of weijdeh@worldonline.nl ).
Als je/u komt laat het dan even weten  zodat er voorbereidingsmateriaal verzorgd
kan worden.