Mannenkring

In het nieuwe jaar, op donderdag 5 januari, komen we bij elkaar in het Dienstgebouw van de Grote Kerk. Zoals altijd beginnen we om 20.00 uur. We sluiten dan het boekje “Zoals Mozes” van Henk Binnendijk af. Dit laatste hoofdstuk gaat over Mozes ‘gestraft en geliefd’. Over Mozes, die zich verheft en het beloofde land niet in mag. Maar ook over Gods zorg voor Mozes, Zijn geliefde knecht en hoe God hem tegemoet komt. We lezen Numeri 20 en Deuteronomium 34.

Ook bespreken we met elkaar waarmee we verder gaan in de rest van het seizoen. Voor hen die nog niet meededen maar wel het geloofsgesprek willen voeren en willen groeien in geloof een goed moment om aan te haken.
Weet je/u van harte welkom in de kring.
Frans Willemsen