Mannenkring

Op donderdagavond 4 januari komt de Mannenkring weer bij elkaar in het Dienstgebouw. Onderwerp is Filippenzen 2: 19-30, naar aanleiding van het boekje dat Nicky Gumbel heeft geschreven ‘een leven dat zin heeft’.
Mannen die eens een kijkje willen nemen bij deze kring, zijn hartelijk welkom!