Mannenkring

Op donderdagavond 13 februari is er Mannenkring. We bespreken hoofdstuk 7
uit het boek van Henk Binnendijk, ‘Zwak is machtig’ uit het deel ‘Over Morgen’.
Dit hoofdstuk gaat over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard.
Aanstaande zondagmorgen is dit ook de tekst van de preek. Alle mannen, ook degenen
die nog niet eerder of een lange tijd niet meer zijn geweest, zijn hartelijk welkom om
20.00 uur in het Dienstgebouw.