Mannenkring wijken 1 en 2

Donderdagavond 1 november komt de Mannenkring om 20.00 uur bij elkaar in het Dienstgebouw. Mannen die nog niet eerder zijn geweest, zijn heel hartelijk welkom
om de sfeer eens te komen proeven. We lezen verder in de Bergrede.