Mannenvereniging OdS

Vanwege het condoleancebezoek op 18 januari aan de familie Den Hoed is onze bijeenkomst doorgeschoven naar D.V. woensdag 25 januari. Dan hoopt A. Hofman het bijbelgedeelte 1 Johannes 1: 1-4 in te leiden. In dit gedeelte verkondigt Johannes wat hem is geopenbaard over de Heere Jezus Christus.  Hij getuigt wat zijn ogen hebben gezien en zijn handen hebben getast. Hij schrijft dit opdat onze blijdschap volkomen wordt! Hij heeft een goede boodschap, ook voor ons in 2017! Na de inleiding is er gelegenheid om daar verder over door te praten en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Ook degenen die nog niet eerder zijn geweest en ook eens willen weten wat we met elkaar bespreken. We beginnen om
19.45 uur.