Mannenvereniging OdS

Maakt het wat uit hoe wij geloven? En hoe weten wij dat we in Hem oprecht geloven? Wat is dan het kenmerkende van onze levenswijze? Daarover hoopt A.C. Vastenhout op D.V. woensdag 15 maart een inleiding te houden. Vetrekpunt daarbij is 1 Johannes 1: 3-11. Daarin gaat het o.a. over de vraag waar we ons op dienen te richten als we zeggen dat wij Hem kennen. Na de inleiding is er gelegenheid om daar verder over door te praten en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.