Mannenvereniging “OdS”

Op D.V. woensdag 2 maart komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt J. de Jager een inleiding te houden over Jeremia 4. In dat hoofdstuk moet Jeremia het oordeel aankondigen, omdat de HEERE vertoornd is vanwege de slechte daden van Juda en Jeruzalem. Er staan dramatische  ontwikkelingen te gebeuren. De aarde zal treuren en de hemel zwart worden! Mogen we het slot van dit hoofdstuk doortrekken naar het oordeel op de jongste dag? Iedereen van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.