Mannenvereniging OdS

Manna, kwakkels en de sabbat houden! Hoe gaan de Israëlieten daar mee om? Dat is het spanningsveld in Exodus 16. Mozes zegt er in Deuteronomium 8 o.a. dit van: ‘De HEERE uw God heeft u veertig jaar in de woestijn geleid, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.’ Over Exodus 16, en welke lessen we daaruit kunnen leren, hoopt P.J. Kraaijeveld op D.V. woensdag 7 maart een inleiding te houden. Na de inleiding is er gelegenheid om daar verder over door te praten en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.