Mannenvereniging OdS

Op D.V. woensdag 4 april komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt ds. J.M. van Wijk een inleiding te houden over Exodus 17. In dit gedeelte van de woestijnreis wordt Israƫl aangevallen door Amelek. Dat heeft een heftige strijd tot gevolg, waarbij de opgeheven handen van Mozes van groot belang blijken te zijn. Na de inleiding is er gelegenheid om daar verder over door te praten en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.