Mannenvereniging OdS

Waarom moeten volwassen mensen worden als kinderen? Hoe gaat u om met uw broeder of zuster die tegen u gezondigd  heeft? Hoe kun je persoonlijk een struikelblok zijn voor anderen en hoe voorkom je dat? Zomaar een aantal praktische vragen die gesteld kunnen worden n.a.v. Mattheüs 18:1 tot 19:2. Oftewel, hoe leven we als christenen samen?

Op D.V. woensdag 23 januari 2019 hoopt P.J. Kraaijeveld hierover een inleiding te houden. Een gedeelte dat begint met de vraag wie de meeste is in het Koninkrijk der hemelen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur, beneden in het dienstgebouw bij de Grote Kerk.

Voor meer info, W. de Munck