Mannenvereniging OdS

‘Mijn God en mijn luister, ik zing een loflied voor u en ik offer mijn lof aan U, want alle schoonheid die kunstenaarshanden kunnen maken, komt van de hoogste schoonheid waar mijn ziel dag en nacht naar verlangt.’ Een citaat van Augustinus, waar wellicht ook Bezáleël en Ahóliab mee ingestemd zouden kunnen hebben. Zij werden door de Geest Gods met wijsheid vervuld met het oog op de bouw van de tabernakel. Over Exodus 31 hoopt J. de Jager op D.V. woensdag 6 maart een inleiding te houden. Een hoofdstuk dat eveneens gaat over het heiligen en onderhouden van de sabbat. Alle leden en ook belangstellenden van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur, beneden in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk.