Mannenvereniging OdS

‘Hij is hier niet, want Hij is opgestaan’. Dat is het onderwerp van de laatste bijbelstudie van dit seizoen. Ds. J.M. van Wijk hoopt Mattheüs 28 voor ons in te leiden op D.V. woensdag 24 april. Naar aanleiding van dit hoofdstuk willen we o.a. stilstaan bij de vraag welke plaats de opstanding van de Heere Jezus in ons geloofsleven heeft. Zoals altijd is iedereen van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur, beneden in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk.