Mannenvereniging OdS

Ambtsdragers zijn geen bijzondere christenen, maar christenen met een bijzondere roeping. En geroepen om leiding te geven aan het onderlinge dienstbetoon. Opdat wij zullen weten hoe we ons hebben te gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Om te worden navolgers van het kruis van Christus. Daar schrijft Paulus over in 1 Timotheüs 3: 1-16.  Op D.V. woensdag 27 november hoopt P.J. Kraaijveld hierover een inleiding te houden (dus niet 1 Timotheüs 2: 1-15 zoals op de voorkant van het boekje staat). We beginnen om 19.45 uur in de benedenzaal van het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Leden en belangstellenden weer hartelijk welkom.