Mannenvereniging OdS

Wat zullen we bidden? En hoe zullen wij bidden? ‘Een ootmoedig gebed klimt op tot de hemel, het verzoent God, het verwerft genade, het verdrijft de listigheid van de duivel’, aldus Thomas à Kempis.  Ook Paulus zegt er een en ander over in 1 Timotheüs 2: 1-15. ‘Voor alles voorbeden en dankzegging voor alle mensen’, zegt hij. Nieuwsgierig, naar welke aanwijzingen de Bijbel nog meer geeft voor het gemeenteleven? Kom dan D.V. woensdag 22 januari, als A. Bons over dit hoofdstuk een inleiding hoopt te houden. We beginnen om 19.45 uur in de benedenzaal van het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Leden en belangstellenden weer hartelijk welkom.