Mannenvereniging OdS

De gemeente is bestemd om een heilige tempel in de Heere te zijn. Een woonplaats van God in de Geest. Maar Gods Geest mogen we niet tegenwerken door een slordige of zondige levenswandel. Vandaar dat Paulus in zijn brieven praktische voorschriften geeft voor het gemeenteleven. Daarbij is één van de vragen of wij teveel beïnvloed zijn door een cultuur die zich nergens op aan wil laten spreken? En welke adviezen geeft Paulus aan Timotheüs? Jaco van Dam hoopt op D.V. woensdag 18 maart een inleiding te houden over 1 Timotheüs 5: 1 tot 6: 2a. We beginnen om 19.45 uur in de benedenzaal van het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Leden en ook belangstellenden weer hartelijk welkom.