Mannenvereniging OdS

Welke erfenis hebben wij als christelijke gemeente van ons voorgeslacht ontvangen? En welke krachten proberen ons die erfenis te ontvreemden? Daar gaat het o.a. over in 1 Koningen 21: 3, waarover ds. H.J. van der Veen op woensdag 1 december een inleiding hoopt te houden. Onderwerp: ‘Niet te koop!’ Alle leden en belangstellenden van harte welkom in de grote zaal van de Maranatha Kerk, Lijsterweg 2. In de zaal houden we ook onderling 1,50m afstand en respecteren we de coronavoorschriften. We beginnen om 19.45 uur.

Sinds de vorige bijeenkomst vergaderen wij onder de leiding van een nieuwe voorzitter, ds. G.C. de Jong. Hierbij spreken we onze dank en waardering uit voor onze scheidende voorzitter G. Sekeris, die ca. 9 jaar aan onze vergaderingen bekwame leiding heeft gegeven. Namens het bestuur, Willem de Munck.