Mannenvereniging OdS

Op D.V. woensdag 9 november komt de mannenvereniging bijeen. Dan hoopt M. Markwat een inleiding te houden over één van de ‘Ik ben’-woorden van de Heere Jezus, en wel uit Johannes 8:21-29. ‘Ik ben van boven!’ In dat gedeelte wordt de zelfgetuigenis van de Heere Jezus door de farizeeën ter discussie gesteld. Het ‘van boven’ zijn staat dan tegenover het ‘van deze wereld’ zijn. En dat laatste is een doodlopend spoor. Als het goed is, gaat het hart van een christen ook uit naar de dingen die boven zijn. Komt u/kom jij ook om met elkaar hierover na te denken? Leden en belangstellenden zijn van harte welkom in de benedenzaal van het Dienstgebouw. We beginnen om 19.45 uur.