Mannenvereniging OdS

Op D.V. woensdag 4 januari komt de mannenvereniging weer voor het eerst bijeen in het nieuwe jaar Anno Domini 2017. Dan hoopt J.C. van Dam een inleiding te houden over Jeremia 7. Het eerste deel van dit hoofdstuk staat bekend als de tempelprediking. In het tweede deel geeft God aan dat Hij geen gebed meer wil horen!? Zoiets zijn we van de Heere niet gewend. Hoe zit dat? Na de inleiding is er gelegenheid om daar verder over door te praten en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur. Voor informatie kunt u een e-mail sturen.