Mannenvereniging “OdS”

Op D.V. woensdag 20 januari komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt W. v.d. Valk een inleiding te houden over Johannes 10: 11-30. In dat gedeelte spreekt Jezus de woorden: “Ik ben de goede Herder.” Een bekend gedeelte, maar met verrassend veel facetten en diepgang. Na de inleiding is er gelegenheid om e.e.a. verder met elkaar te bespreken en ons hierop te bezinnen. Iedereen is  ook nu weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.

Voor informatie kunt u mailen.