Mannenvereniging "Onderzoek de Schriften"

Op D.V. woensdag 11 december 2013 komt de mannenvereniging weer bijeen. Op deze laatste vergaderavond van 2013 hoopt ds. H.J. van der Veen een inleiding
te verzorgen over het thema “De verwachting van de wederkomst”. Een advent-thema
wat oproept tot waakzaamheid en volharding. We lezen daarbij Matth. 24.  Na de
inleiding is er gelegenheid om e.e.a. met elkaar te bespreken. Leden, nieuwe leden
en belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond in de benedenzaal van
het Dienstgebouw. De vergadering begint om 19.45 uur.
Voor meer informatie: wdemunck@solcon.nl of telefoon 06-10006094 begin_of_the_skype_highlighting 06-10006094 Vrij  end_of_the_skype_highlighting.