Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Op D.V. woensdag 11 november komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt A. Hofman een inleiding te houden over Johannes 6: 25-59. “Ik ben het brood des levens.” Dit zei de Heere Jezus in de synagoge te Kapérnaüm. Zelfs meerdere malen. Dus van groot belang om te weten wat dat voor ons betekent! “Want zo iemand die van dit brood eet, …!” Na de inleiding is er gelegenheid om e.e.a. verder met elkaar te bespreken en ons hierop te bezinnen. Uiteraard zijn belangstellenden nu ook weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.

Namens het bestuur, W. de Munck