Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Op D.V. woensdag 25 november komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt A. Bons een inleiding te houden over Jeremia 2. Rechtstreekse woorden van God waarin Hij terugkijkt hoe Israël, na de tijd van de eerste liefde, eigen wegen verkoos en afdwaalde van Gods weg. Een confronterend hoofdstuk! Na de inleiding is er gelegenheid om e.e.a. verder met elkaar te bespreken en ons hierop te bezinnen. Uiteraard zijn belangstellenden nu ook weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.

Namens het bestuur, W. de Munck.

wdemunck@solcon.nl