Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Op D.V. woensdag 9 december komt de mannenvereniging weer bijeen. Dan hoopt ds. H.J. van der Veen een inleiding te houden over Johannes 8:1-12. In dat gedeelte spreekt Jezus deze woorden: ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ Dus de vraag is o.a.  ‘wie volgt?’ Na de inleiding is er gelegenheid om e.e.a. verder met elkaar te bespreken en ons hierop te bezinnen. Uiteraard zijn belangstellenden nu ook weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.

Namens het bestuur,
W. de Munck.
Voor informatie wdemunck@solcon.nl