Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Op D.V. woensdag 6 januari komt de mannenvereniging weer voor het eerst bijeen in het nieuwe jaar Anno Domini 2016. Dan hoopt W.L. Verwaard een inleiding te houden over Jeremia 3: 1-13. In dat gedeelte spreekt Jeremia in niet mis te verstane woorden over de ontrouw van Juda en Israël en volgt een krachtige oproep tot bekering. Dat heeft ook ons veel te zeggen. Het kennen en erkennen van uw/onze ongerechtigheden kan daarbij niet gemist worden! Na de inleiding is er gelegenheid om e.e.a. verder met elkaar te bespreken en ons hierop te bezinnen. Iedereen weer van harte welkom in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We beginnen om 19.45 uur.

Voor informatie: wdemunck@solcon.nl