Mannenvereniging “Onderzoekt de schriften”

Op D.V. woensdag 16 september komt de mannenvereniging weer voor de eerste keer bijeen in het nieuwe seizoen. We zien er naar uit om met elkaar de Bijbel te bestuderen, onder de leiding van de Heilige Geest. Deze eerste avond zal er een algemene inleiding worden gehouden over de ”Ik ben” woorden van de Heere Jezus, uit het Johannesevangelie. Het komende seizoen gaan de Bijbelstudies uit het Nieuwe Testament hier verder en dieper op in. Na de inleiding is er gelegenheid om dit verder met elkaar te bespreken. Deze eerste avond wijken we iets af van het eerder vastgestelde rooster. R. Korevaar hoopt nl. op 30 september zijn inleiding te houden over het boek Jeremia.

Speciaal voor deze startavond zijn nieuwe leden en belangstellenden van harte welkom in de benedenzaal van het Dienstgebouw. Er zijn nog boekjes met de inleidingen beschikbaar. We beginnen om 19.45 uur.

Mail voor meer informatie.