Matteüspassiedienst

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is in aanloop naar de ‘Goede Week’ in onze gemeente een passiedienst. We prijzen ons gelukkig dat de gerenommeerde Ars Musica Cantorij onder leiding van Patrick van der Linden medewerking zal verlenen. Deze speciale dienst begint zondagavond 26 maart om 18.00 uur in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink en het orgel wordt bespeeld door Martin Zonnenberg. We lezen met elkaar het lijdensevangelie uit Matteüs 26 en 27, luisteren naar gedeelten uit Bachs
Mattäuspassion en zingen ook als gemeente toepasselijke liederen. Zo zingen we als het ware het lijdensevangelie naar binnen. Nodigt u ook gerust belangstellenden uit voor deze dienst.