Meeting Catecheseteam wijken 1 en 2

In onze wijken zijn maar liefst tien catechesegroepen actief.
De huiscatecheten ontvangen begeleiding van de beide predikanten.
Eens in de vier weken komen we bij elkaar.
De catecheten voor de 16+-groepen bespreken de komende onderwerpen op
dinsdag 4 december van 19.00 tot 20.00 uur aan de Stobbe 32.