Messiasbelijdende Joden

De Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht heeft een Israëlavond belegd op D.V. donderdag
1
november  in de Voorhof (Gereformeerde Kerk, Oranjestraat-hoek Middeldiepstraat). Hier hoopt ds. G.J. Mink een inleiding te houden over de Messiasbelijdende Joden.
In de gemeenschap van mensen ‘van de weg’ nemen de Messiasbelijdende Joden hun eigen plaats in. Met hen zijn we als christenen meervoudig verbonden, niet alleen als Kerk met hen als volk van Gods verbond, maar ook met hen als leden van het ene lichaam van Christus. Ds. G.J. Mink zal nader ingaan op de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en de dubbele verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.