Mijn grote verlangen

In de jeugddienst in de Grote Kerk staan we op zondag 10 december ’s avonds stil bij het thema ‘Mijn grote verlangen’. Dit past precies in de tijd van het jaar waar we net Sinterklaas gevierd hebben met misschien wel uitgebreide verlanglijstjes, waar we ’s morgens met de doopouders voor hun liefst verlangen gebeden hebben om de gave van de Heer, dat zij niets zozeer begeren zullen als dat hun kind de Heer zal kennen (Gez. 333). Het is de tijd van het kerkelijk jaar waarin we verlangend gaan uitzien naar de toekomst van al Gods plannen. Samen met de jeugddienstcommissie hebben we de dienst voorbereid en zo veel mogelijk geprobeerd andere jongeren erbij te betrekken. Ook de catechisatiegroep van vrijdagavond heeft zijn steentje bijgedragen. We lezen uit de Bijbel Lucas 19: 1-10, dat uitloopt op de bemoedigende adventstekst: ‘De Mensenzoon is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden’.
Voorganger is ds. G.J. Mink en muzikale medewerking verlenen organist Martin Zonnenberg en 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam. Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd.